THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1994

acc trắng

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1994
Liên Quân
GIÁ CARD: 800,000 VNĐ
GIÁ ATM: 640,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 60

Trang Phục 68

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1994

Nhắn tin với admin