THÔNG TIN TÀI KHOẢN #2007

acc trắng

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#2007
Liên Quân
GIÁ CARD: 7,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 5,600,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 101

Trang Phục 200

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #2007

Nhắn tin với admin