THÔNG TIN TÀI KHOẢN #2006

acc trăng

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#2006
Liên Quân
GIÁ CARD: 6,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 4,800,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 101

Trang Phục 201

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #2006

Nhắn tin với admin