THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1996

acc trắng

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1996
Liên Quân
GIÁ CARD: 600,000 VNĐ
GIÁ ATM: 480,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 62

Trang Phục 52

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1996

Nhắn tin với admin