THÔNG TIN TÀI KHOẢN #2009

acc víp

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#2009
Liên Quân
GIÁ CARD: 5,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 4,400,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 101

Trang Phục 200

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #2009

Nhắn tin với admin