THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1995

acc trắng

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1995
Liên Quân
GIÁ CARD: 500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 400,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 54

Trang Phục 38

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1995

Nhắn tin với admin