THÔNG TIN TÀI KHOẢN #2005

acc trắng

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#2005
Liên Quân
GIÁ CARD: 4,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 3,600,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 100

Trang Phục 180

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #2005

Nhắn tin với admin