THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1948

acc víp

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1948
Liên Quân
GIÁ CARD: 4,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 3,200,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 98

Trang Phục 175

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1948

Nhắn tin với admin