THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1946

acc trắng vps

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1946
Liên Quân
GIÁ CARD: 4,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 3,200,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 94

Trang Phục 174

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1946

Nhắn tin với admin