THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1938

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1938
Liên Quân
GIÁ CARD: 4,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 3,200,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 93

Trang Phục 155

Bậc Ngọc 90

Nhắn tin với admin