THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1951

acc trắng mua xong bảo mật

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1951
Liên Quân
GIÁ CARD: 3,800,000 VNĐ
GIÁ ATM: 3,040,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 100

Trang Phục 161

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1951

Nhắn tin với admin