THÔNG TIN TÀI KHOẢN #2014

acc trắng

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#2014
Liên Quân
GIÁ CARD: 3,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,800,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 102

Trang Phục 160

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #2014

Nhắn tin với admin