THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1941

acc trắng víp

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1941
Liên Quân
GIÁ CARD: 3,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,800,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 40

Trang Phục 40

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1941

Nhắn tin với admin