THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1937

acc víp

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1937
Liên Quân
GIÁ CARD: 3,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,800,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 100

Trang Phục 150

Bậc Ngọc 90

Nhắn tin với admin