THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1953

acc trắng

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1953
Liên Quân
GIÁ CARD: 3,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,400,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 94

Trang Phục 131

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1953

Nhắn tin với admin