THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1943

mua xong bảo mật

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1943
Liên Quân
GIÁ CARD: 3,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,400,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 95

Trang Phục 143

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1943

Nhắn tin với admin