THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1302

acc trắng mua xong bảo mật

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1302
Liên Quân
GIÁ CARD: 3,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 2,400,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 89

Trang Phục 145

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1302

Nhắn tin với admin