THÔNG TIN TÀI KHOẢN #2012

acc trắng của msuong

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#2012
Liên Quân
GIÁ CARD: 1,999,999 VNĐ
GIÁ ATM: 1,599,999 VNĐ


Rank T.Đấu

Số Tướng 80

Trang Phục 120

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #2012

Nhắn tin với admin