THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1952

acc trắng mua xong bảo mật

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1952
Liên Quân
GIÁ CARD: 1,500,000 VNĐ
GIÁ ATM: 1,200,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 84

Trang Phục 104

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1952

Nhắn tin với admin