THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1945

acc ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1945
Liên Quân
GIÁ CARD: 1,000,000 VNĐ
GIÁ ATM: 800,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 78

Trang Phục 98

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1945

Nhắn tin với admin