THÔNG TIN TÀI KHOẢN #1939

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#1939
Liên Quân
GIÁ CARD: 1,100,000 VNĐ
GIÁ ATM: 880,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 74

Trang Phục 74

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #1939

Nhắn tin với admin